รายละเอียด
หน้าหลัก
ประวัติ
ชนิดของปลา
วิธีการเลี้ยงดู
การเพาะพันธุ์
โรคที่เกิดกับปลา
ภาพปลา

website ที่น่าสนใจ

ชนิดของปลา

ปลาพื้นบ้าน

 

ประวัติปลาการ์ตูน

 

มื่อนึกถึงปลาสวยงามทะเล คนส่วนใหญ่จะนึกถึงปลาการ์ตูนเป็นลำดับต้น ๆ เนื่องจากปลาการ์ตูนเป็นปลาที่มีสีสรรสวยงาม น่ารัก เชื่องง่าย
เมื่อการเลี้ยงปลาทะเลสวยงามเริ่มขยายตัว ปลาการ์ตูนจากธรรมชาต
ิจึงถูกจับมาขายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูงและ
เป็นปลาที่จับได้ง่าย ปัจจุบันนี้พบว่า ประชากรของปลาการ์ตูนชนิดต่าง ๆ
ได้ลดจำนวนลงอย่างมาก เกือบเข้าภาวะวิกฤติ จะต้องได้รับการช่วยเหลือ
โดยด่วน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ
ในสังกัด กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปลาชนิดนี้ทั้งในด้านการอนุรักษ์
และคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงเริ่มศึกษาด้านการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนของไท
ยตั้งแต่ต้นปี 2544 โดยผสมผสานความรู้จากการศึกษาพฤติกรรมการวางไข่
และการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนส้มขาวของอุ่นจิต (2537) กับความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลากะรังของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
จังหวัดกระบี่ จนถึงปัจจุบัน ( กรกฎาคม 2545) สามารถเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน
ได้ 5 ชนิด คือ ปลาการ์ตูนส้มขาว ปลาการ์ตูนลายปล้อง ปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลือง
ปลาการ์ตูนหลังอาน และปลาการ์ตูนอินเดียน ทั้ง 5 ชนิด สามารถผลิตปลาขนาด 1 นิ้ว ได้จำนวนมากและมีอัตรารอดสูงอย่างสม่ำเสมอ
ปฎิทิน
 
ประวัติ
1.ประวัติปลาทอง
2.ประวัติปลาการ์ตูน
3.ประวัติปลาหางนกยูง
4.ปลาหมอสี
จำนวนผู้เยียมชม
 
ข่าวเลื่อน
 

หมายเหตุ : เนื้อหา และข้อมูลรูปภาพ ได้ทำการคัดลอก และนำมาดัดแปลงเพื่อใช้ประกอบการจัดทำโฮมเพจ เพื่อประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น มิได้คิดลอกเลียนหรือทำ
เพื่อการค้าขายแต่อย่างใด แต่เพื่อความรู้การเรียนวิชา หากผิดพลาดประการใดขออภัย website ที่ได้นำข้อมูลมาเผยเแพร่

ขอขอบคุณ : website ดังต่อไปนี้ โดยเข้าไป copy โดยไม่ได้รับอนุญาต

1. www.orchid.com 3. www.thaiflower.co.th
2. www.flower.com 4. www.sunorchid.com
5. www.siamkio.com 6. www.school.com